Privacy Policy

DPD Group logo
Unibet logo
GolfRacks logo
Leo Hunts logo

Bevezetés

Üdvözöljük a VAMOSOFT Kft. Adatkezelési Tájékoztatójának az oldalán. Az oldal használatával elfogadja és tudomásul veszi az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót, mielőtt használná weboldalunkat. Ha nem ért egyet az Adatkezelési Tájékoztatóval, kérjük, ne használja weboldalunkat.

Adatkezelő adatai

Név: VAMOSOFT Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kert utca 6.
Cégjegyzék szám: 13-09-229558
Adószám: 32376755-2-13
Telefonszám: +36 30 822-8542
E-mail cím: info@vamosoft.hu
Tárhelyszolgáltatók: Amazon Web Services Inc. Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Németország; Vercel Inc. 440 N Barranca Ave #4133 Covina, CA 91723

Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

A weboldalon a látogatónak kapcsolatfelvételre van lehetősége az Adatkezelővel, a következő adatok önkéntes megadásával: kapcsolatfelvevő neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint az üzenet szövege. A Weboldalon megadott adatok alapján semmilyen módon nem történik profilalkotás.

Sütik (Cookies)

Csak a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat használunk, melybe beleértendő az oldal helyes működését monitorozó webanalitikai szolgáltatás, a Google Analytics.

A személyes adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz az Adatkezelő ügyfélkapcsolati területtel és rendszerüzemeltetéssel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá feladataik ellátása céljából, valamint a jelen szabályzatban megnevezett adatfeldolgozók (Atlassian Corporation, Google LLC.). Adattovábbítás harmadik fél számára semmilyen módon nem történik.

A személyes adatokhoz tárolásának időtartama

Az Weboldalon megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához. Az Adatkezelő a jelen weboldal kiszolgálására igénybe veszi az Amazon Web Services Inc. és Vercel Inc. szervereit. Annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz a hozzáférések jelszóval és egyéb elektronikus biztonsági megoldásokkal védettek.

Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidensről abban az esetben van szó, ha a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Az Ön jogai

Bizonyos körülmények között jogai vannak az adatvédelmi törvények alapján személyes adataival kapcsolatban. Ezek a jogok a következők:

  • A személyes adataihoz való hozzáférés kérés.
  • Személyes adatai helyesbítésének kérése.
  • Személyes adatai törlésének kérése.
  • A személyes adatai feldolgozásának ellenzése.
  • A személyes adatai feldolgozásának korlátozásának kérése.
  • Személyes adatainak átvitelének kérése.
  • A hozzájárulás visszavonásának joga.

Kapcsolat

Ha kérdése van ezzel a személyes adatvédelmi politikával vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@vamosoft.hu címen. Emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre frissítsük ezt az adatvédelmi politikát. Minden változásról értesítjük Önt a weboldalunkon, e-mailben vagy más megfelelő módon.

Elfogadás

Weboldalunk használatával elfogadja ezt az adatvédelmi politikát és annak módosításait. Ha nem ért egyet a politikánkkal, kérjük, ne használja weboldalunkat.

Email: info@vamosoft.hu
Tel: +36308228542

©2024 Custom Software Solutions for Businesses and Startups - Vamosoft